Aşağı kaydır

Hakkımızda

Vizyon

Derneğimiz, göçmenlerin ve mültecilerin günlük yaşamlarında karşılaştıkları eşitsizlik ve ayrımcılığa son vermek için çaba göstermekte ve bu grupların temel, insani ve sosyal haklara erişmesini sağlamak için mücadele etmektedir.

Misyon

Derneğimiz, sosyal adalet ve eşitliği sağlamak için ihtiyaç duyan göçmenleri ve mültecileri desteklemek için insani projeler uygular ve tasarlar.

DAHA FAZLA
vision

Faaliyetler

Temel HaklaraErişim

Sağlık Hakkı

Kamusal sağlık hizmetlerine erişimi sağlamak.

Eğitim Hakkı

Eğitim hizmetlerine erişimi sağlamak.

Sosyo Ekonomik Haklar

Sosyal haklara erişim konusunda danışmanlık hizmeti sunmak.

Hukuki Destek

Hukuki imkanlara erişimde kolaylaştırıcı olmak.

Çalışmalarımız

NelerYaptık?

DAHA FAZLA

Çalışmalarımız

Etkinliklerimiz

İnsan hakları temelinde, sağlık ve eğitim hizmetlerine, adalete ve sosyo-ekonomik konularda bir araya geldiğimiz ve bu hususta bir takım etkinlikler düzenlemekteyiz TÜM ETKİNLİKLER